Med stor sikkerhed kan vi sige at eleverne er glade for at bruge deres ipad’s i undervisningen. Det ser ud til at eleverne som minimum får det samme udbytte ud af timerne. Nogle af eleverne får til en vis grad også noget mere ud af timerne, da de bliver fanget af at sidde med deres device og lave opgaverne på den.

At eleverne sidder med deres eget device har stor betydning for anvendeligheden i undervisningen. Der er næsten ingen ventetider på tilgængeligheden af deres ipad. Eleverne ved hvordan maskinen virker – der er ingen overraskelser og forudsigeligheden i brugen af devicet er stor, i forhold til hvordan brugerfladen virker.

For at få størst mulig udbytte af deres device i undervisningen, er det nødvendigt at udvælge nogle få apps der skal bruges og træne eleverne i brugen af dem således eleverne er sikre i brugen af dem og har en klar ide om hvilke typer af opgaver det forventes de laver i bestemte apps.

Når eleverne har haft brug for træningsopgaver, har det været muligt at finde forskellige apps, der har været velegenet til at træne færdigheder f.eks. stavning, engelsk grammatik og matematik opgaver af forskellige typer.

Det er nemt at have fællesundervisning med elever og arbejde med faget f.eks. geografi. Eleverne er motiveret for læsening på deres device og nogle af dem vil også gerne have lektier med hjem på deres ipad.