Hvad har vi opnået indtil nu?

Udvikling af it og mediekompetencer hos specialundervisningslærer og pædagoger.

 • Vi vil gennem projektet få udviklet eleverne og lærernes IT- og mediekompetencer gennem konkret arbejde med udviklingen af pædagogisk og didaktisk praksis.

I vores team har vi hvorskellige IT- og mediekompetencer. Vi er her ved udgangen af projektperioden kommet frem til følgende fælles kompetencer.

 • Kan anvende en Ipad som dagligt arbejdsredskab, til følgende funktioner og apps.

  • Email programmet “mail”

  • Safari browser

  • App Store (installering af programmer og køb af programmer)

  • Ibooks (indlæsning af bøger og tekster fra bookstore, både gratis og købebøger)

  • Spille forskellige spil f.eks. Clash of clans, Candy crush, Wordfeud, Quiz battle.

Følgende apps er blevet brugt i undervisningen, men ikke alle har brugt de forskellige apps.

 • Matematik: Geoboard, Geometry Pad, Matemaslik, Skolemat 1-6, tabeller, Numbers

 • Engelsk: LearnBots, Doki, Arkinator, teach me sentences, Gyldendal ordbøger.

 • Dansk:  H.C. Andersens Eventyr, Galgespil, Wordzone, Pages, AppWriter Dansk

 • Musik: GarageBand, Cubasis

 • Div: Paprika Recipe Manager, Google Drive

Et halvt år med en Ipad i undervisningen, har vist sig at være en god begyndelse. Vi har alle gennem perioden fået en god fortrolighed med devicet og det er i mange situationer blevet en naturlig del af hverdagen. Vi er dog alle enige i at vi ofte kommer i situationer hvor en ipad ikke kan konkurer med en PC. Specielt er det gældende når der skal forberedes tekster, billeder og film til brug i undervisningen. Skoleintra kan fint læses, men skal man skrive i systemet bliver det hurtigt langsomt og besværligt.

Vi har på nuværende tidspunkt (sommeren 2013) brugt en del tid på at få et godt kendskab til nogle af de mange muligheder der findes ved at bruge en ipad i undervisningen. Vi har hver dag haft eleverne til at enten læse eller spille forskellige fagrelavante spil, for at skabe nogle gode rutiner i brugen af  ipad’s i undervisningen.

I nogle af fagene har brugt vores ipad’s som eneste arbejdsredskab, hvor vi både har læst tekster, skrevet i Pages og arbejdet med opgaver via Google Sites, Pdf-dokumenter eller word dokumenter.

I slutningen af april begyndte vi at være klar til at bruge google kalender som planlægningsværktøj, men pga. konflikten kom vi ikke i gang med google kalenderen.

Hvad vil skolen gerne opnå?

Eleverne oplever en højere grad af selvstændighed.

I forhold til brugen af devicet, har eleverne været selvhjulpet. Det har været nemt for dem at tage en ipad i brug og til lystbetonet aktiviteter har eleverne selv været på opdagelse og fundet ud af det de har haft brug for.

Til skoleaktiviteter, hvor der har været krav om bestemte arbejdsformer og metoder har det været nødvendigt med en introduktion til til de forskellige apps og metoder der skulle anvendes i undervisningen. Efter en introduktion har eleverne været selvkørende i brugen af deres ipad til de forskellige opgaver.

De fleste af eleverne har været glade for at læse tekster og lave opgaver på deres ipads. Det ser ud til, det er nemmere for dem at læse tekster på deres ipad og der har været fokus på læsningen i længere tid end med tekster på papir.

Til en vis grad kan eleverne holde fokus på deres arbejdsopgaver, når det foregår på en ipad. Det ser ud til at eleverne ikke hænger sig så meget i hvad de andre elever laver eller ikke laver, når de sidder med hver deres device.

Et af de områder vi havde håbet på at opnå en større grad af selvstændighed ved, var at lære eleverne at bruge en elektronisk kalender til at orienterer sig efter, for at få et overblik over deres dagsplaner. Vi håber at et skoleår mere med fokus på dette område vil kunne gøre os klogere på dette område.

Eleverne får større fagligt udbytte af undervisningen

I forhold til både læsning af tekster og arbejde med skriftlige opgaver, er der en forskel i tilgangen til materialet. Tilsyneladende er de mere koncentreret når de læser deres tekster og de er ligeledes grundigere, når de arbejder med tilhørende opgaver.

Nogle af vores elever med dårlig motorik bliver støttet i skrivning i dansk (pages og AppWriter) og tegning i matematik (Geometry Pad). Ved i større grad at bruge disse værktøjer, kan det se ud til at nogle af elever vil kunne flytte noget af deres fokus fra motoriske vanskeligheder til arbejde med opgaver.

I musikundervisningen har eleverne været i stand til at deltage i undervisnignen, uden at blive distraheret af de mange forskellige indtryk der findes i et musiklokale. Det har selv kunnet justerer lydstyrken på deres device og instrumentspil har foregået på deres ipad (garageband). På den vis har nogle af eleverne kunnet deltage i undervisning der ellers har været udfordrende for dem.

Historieundervisningen, hvor det har været svært at holde fokus på en papirbog, har uddrag af  historiematerialer i pdf format været anvendeligt. Endnu bedre har det været at konverter dele af  historiebøger til e-bøger (i epub format), hvor der kan ændres i skriftstørrelse, laves noter m.m..

Hvilke konkrete forhold ønsker skolen at ændre?

At eleverne kan anvende en elektronisk kalender for at skabe struktur og overblik i elevernes hverdag.

Dette forhold har vi ikke fået bearbejdet. Nogle af vores vanskeligheder bestod i opsætningen af Google Apps og de vanskeligheder blev først løst op mod påskeferien. Da vi kom i gang igen efter konflikten, var vores vurdering at vi ikke ville kunne nå at søsætte denne del af projektet, idet en indkøringsperiode først ville være afsluttet i slutningen af juni md.

Dog har vi forsøgt os med et alternativt dagsskema (se beskrivelsen i afsnittet “Ipad i DUS”.)

Arbejde med apps og netbaseret undervisningsmaterialer, der giver et ensartet arbejdsflow.

I historietimerne, hvor vi har brugt de samme apps i undervisningen over et stykke tid, er eleverne blevet mere fortrolige med arbejdsprocesserne. De anvender deres ipad’s som et naturligt redskab til både faglig læsning op opgavebesvarelser.

Arbejde med skybaseret værktøjer, der gør eleverne uafhængige af platforme.

Vi har forsøgt os med at bruge google apps på vores ipads. Det har virket godt med at bruge g-mail i mail-programmet. Til at lave opgavebesvarelser, har vi forsøgt os med sites.google.com, hvor eleverne har kunnet tilgå nogle hjemmesider med opgaver til deres læste tekster.

Behovet for platformuafhængighed har vist sig at være en god ide. Det er ikke alle vores elever der altid ønsker at bruge en ipad, så derfor har det været praktisk at dokumenter og opgaver kan anvendes på flere platforme.

Vi er blevet opmærksomme på at der findes en del web 2.0 værktøjer der ikke kan afvikles på en ipad og man derfor skal være omhyggelig med udvælgelsen af disse, når man planlægger undervisningen.