Musikundervisning med Ipads hitter….

Vi har siden nytår prøvet at bruge vores Ipads i musikundervisningen. Det har indtil nu været et hit. Vi bruger programmet Garageband, hvilket virker nemt og overskueligt for eleverne (og for læreren) Med programmet kan vi springe nogle svære ting over og komme igang med at spille noget musik, der hurtigt kommer til at lyde af noget.

Af for dele kan jeg fremhæve: Eleverne kan sidde med hovedtelefoner på, således de selv styrer volumen på deres musik. De elever der har svært ved at holde fokus på undervisningen kan arbejde med en selvstændig opgave uden at forstyrrer de andre elever.

Eleverne kan udfordres på hver deres niveau.

 

Per Ramy

Så er vi ved at komme i gang.

I sidste uge fik vi købt ipads. Vores erfaringer med at bruge en ipad er vidt forskellige, men vi øver os og får det til at virke 🙂

/Per

Projektets baggrund:
Hvorfor ønsker skolen udviklingsprojektet?
I K-klasserne på Vodskov skole arbejder vi med børn med autisme. Disse børn har deres styrker i et visuelt og tydeligt struktureret miljø. De udvikler ofte deres kompetencer bedst, når de har undervisningsmaterialer, der er ensartet i deres udtryk og sprogbrug, og hvor nøgleord som forudsigelighed, let overskuelighed og muligheden for gentagelser er stor.En væsentlig del af vores hverdag består i at skabe, vedligeholde og udvide systemer for vores elever, så de kan overskue hverdagen. Støttesystemerne er alle visuelle, og de baseret på piktogrammer og/eller tekst. På mellemtrinnet begynder eleverne at skifte fra en piktogramstøttet hverdag til en tekststøttet hverdag.Mange af eleverne finder stor ro i at sidde ved en skærmaktivitet f.eks. PC, psp, x-boks med videre. En af styrkerne ved disse aktiviteter er, at eleverne er i stand til at holde fokus på aktiviteten i længere tid, end de kan ved andre aktiviteter.Vi ønsker at udnytte det fulde læringspotentiale i anvendelsen af teknologi i samspil med pædagogisk, didaktisk og fagfaglig viden. Teknologi skal ikke “bare” erstatte vores måde at undervise på, den skal redefinere både forberedelse, udførelse og evaluering af undervisning.Hvilke af målsætningerne i strategiplanen for pædagogisk it vil blive undersøgt/udviklet gennem projektet?

 • Udvikling af it og mediekompetencer hos specialundervisnings lærer og pædagoger.
 • Vi vil gennem projektet få udviklet eleverne og lærernes IT- og mediekompetencer gennem konkret arbejde med udviklingen af pædagogisk og didaktisk praksis.
 • Arbejde med skybaseret undervisningsmaterialer.

Projektets formål og mål:
Hvad vil skolen gerne opnå?

 • Eleverne oplever en højre grad af selvstændighed.
 • Eleverne får stører fagligt udbytte af undervisningen.
 • Eleverne kan holde fokus på skolearbejde i længere tid.
 • Udvidelse af de fysiske læringsrum til også at omfatte de virtuelle læringsrum.

Hvilke konkrete forhold ønsker skolen at ændre?

 • At eleverne kan anvende en elektronisk kalender for at skabe struktur og overblik i elevernes hverdag.
 • Arbejde med apps og netbaseret undervisningsmaterialer, der giver et ensartet arbejdsflow.
 • Arbejde med skybaseret værktøjer, der gør eleverne uafhængige af platforme

Hvilke spørgsmål søger skolen at besvare?

 • I hvilken grad kan interessen for skærmaktivitet overføres til struktureret skoleaktivitet?
 • Får eleverne et større udbytte af undervisningen ved brug af tablet enheder?
 • Kan  eleverne  få overblik over hverdagen ved at anvende en dynamisk skriftlig kalender?
 • Bliver eleverne mere motiveret for deres skoleaktiviteter
 • Kan vi indrage forældrene i strukturering af dagligdagen ved hjælp af kalender?